Butiksregler

Köpregler för "Abens.pl" onlinebutik som gäller från 1 februari 2024.

1 § Allmänna villkor

Försäljningen av varor via Internet och hemsidan www.Abens.pl (nedan kallad hemsidan) bedrivs av Abens sp. Z o.o. baserad i Kobylnica på ul. Główna 58, 76-251 Kobylnica, Polen,Skatteregistreringsnummer PL839-320-19-74, (även kallad "Tjänsteleverantör", "Säljare" eller "Onlinebutik"). Beställning av varor som erbjuds av Tjänsteleverantören och hantering av beställningar som görs via webbplatsen baseras på dessa regler och allmänt tillämpliga lagbestämmelser.
Du kan kontakta tjänsteleverantören:
- på telefonnumren till konsumenthjälpen (hjälplinjen): 507576914
- med hjälp av e-postadressen: info@abens.com.pl

§ 2 Definitioner

1. Föreskrifter - dessa föreskrifter. Inom ramen för tjänster som tillhandahålls elektroniskt är föreskrifterna de föreskrifter som avses i art. 8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (2002 års lagtidning, nr 144, punkt 1204, med ändringar).
2. Kund – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person men med kapacitet att utföra rättshandlingar, som gör en Beställning i Webbutiken på de villkor som anges i dessa regler.
3. Konsument – ​​en kund som är en fysisk person som använder nätbutiken för ändamål som inte är direkt relaterade till hans eller hennes verksamhet eller yrkesverksamhet.
4. Tjänsteleverantör - en enhet som tillhandahåller försäljningstjänster via onlinebutiken under de villkor som anges i dessa regler.
5. Transaktionens föremål - Varor listade och beskrivna på webbplatsen för onlinebutiken.
6. Varor - en lös vara som presenteras i Webbutiken, för vilken Försäljningsavtalet gäller.
7. Försäljningsavtal - ett avtal för försäljning av varor i den mening som avses i civillagen, som ingås mellan Tjänsteleverantören och kunden, med hjälp av butikens webbplats.
8. Onlinebutik (butik) - onlinetjänst tillgänglig på www.abens.pl genom vilken kunden kan göra en beställning.
9. Beställning - Kundens viljeförklaring, som tydligt anger typen och kvantiteten av Varorna, syftar direkt till att ingå ett Försäljningsavtal.
10. Webbplats – hemsida med adressen www.abens.pl.
11. IKT-system - en uppsättning samverkande IT-enheter och programvara, som säkerställer bearbetning och lagring samt sändning och mottagning av data via telekommunikationsnätverk med hjälp av en terminalenhet som är lämplig för en given typ av nätverk.
 
                                                                                            3 § Allmänna regler

1. Dessa föreskrifter definierar reglerna för användning av onlinebutiken som finns på www.abens.pl
2. Abens onlinebutik bedriver detaljhandel via Internet, och beställningar behandlas endast inom Republiken Polens territorium.
3. Alla varor som erbjuds i Abens-butiken är helt nya, originalförpackade, fria från fysiska och juridiska defekter och har godkänts för handel i Republiken Polen på grundval av tillämpliga lagbestämmelser. Alla varor har köpts från auktoriserade enheter i enlighet med tillämplig lag och lagras under de villkor som anges i relevanta regler.
4. Kunden är skyldig att inte tillhandahålla innehåll som är förbjudet enligt lag, t ex innehåll som främjar våld, ärekränkande eller kränker tredje parts personliga rättigheter och andra rättigheter.
5. Webbplatsens innehåll, i synnerhet webbplatsens grafiska layout, innehåll, grafik, logotyper, foton, samt beskrivningar och foton av varor skyddas av polsk lag. Tjänsteleverantören samtycker inte till kopiering av innehåll som ägs av den utan skriftligt tillstånd.
6. Alla produkt- och varumärkesnamn och grafiska symboler som används på webbplatsen är tillverkarnas egendom.
7. Beskrivningar av varor som finns tillgängliga på webbplatsen är endast i informations- och identifieringssyfte. Varubeskrivningar är i kort form.
8. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att organisera och avbryta reklamkampanjer och försäljningar. Under en kampanj eller rea kan antalet tillgängliga varor till ett kampanjpris vara begränsat.
9. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att begränsa betalnings- och leveranssätt genom att inte göra några av alternativen tillgängliga för utvalda produkter eller produktgrupper.
10. Tjänsteleverantören levererar de varor som beställts i Webbutiken på det sätt och till det pris som anges i fliken "Leverans" på hemsidan.
11. Du kan betala för varor och försändelse beställda i Webbutiken på det sätt som beskrivs under fliken "Betalningar" på hemsidan.
12. Vid tveksamheter eller problem med användningen av varor köpta i Onlinebutiken kan Kunden kontakta Tjänsteleverantören via e-post: info@abens.com.pl eller per telefon: 507576914.

4 § Beställningar och deras genomförande

1. Alla priser som anges på webbplatsen www.abens.pl är bruttopriser (inklusive moms) angivna i Svenska Kronor. Priserna som visas inkluderar inte fraktkostnader (leverans).
2. Beställningar tas emot via hemsidan/per telefon/e-post.
3. Beställningar som görs via hemsidan kan göras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året runt.
4. Villkoret för att kunden ska kunna göra en beställning i onlinebutiken är att läsa dessa regler och acceptera deras bestämmelser vid tidpunkten för beställningen.
 
5. Förutsättningen för att Tjänsteleverantören ska acceptera den mottagna ordern för utförande är att Kunden tillhandahåller all information som ingår i beställningsformuläret (tillhandahålls via telefon eller e-post), det vill säga namn och efternamn (namn) på Kunden, Kundens adress , leveransadress (om annan). än kundens adress), e-postadress, mobiltelefonnummer, möjliggör verifiering av kundens identitet och kontaktinformation vid beställning. Tjänsteleverantören försäkrar att den kontaktar Kunden via e-post eller telefon i samband med beställningen.
6. Välj alternativet "Beställning med betalningsskyldighet". Jag bekräftar beställningen." är liktydigt med att avsluta beställningen och innebär skyldighet att betala för de valda varorna och betala för leverans enligt beställningssammanfattningen. Efter att ha valt detta alternativ kan beställningen inte ändra sitt innehåll och/eller kombineras med en annan beställning.
7. Det pris som gäller vid beställningstillfället är bindande.
8. När Kunden erhåller en orderbekräftelse elektroniskt ingås ett försäljningsavtal mellan Tjänsteleverantören och Kunden om Kundens köp av de produkter som ingår i den skickade bekräftelsen från Tjänsteleverantören. Avtalet ingås för en viss tid till dess att Kunden tar emot beställningen och betalar på det sätt som anges i bestämmelserna.
9. En kund som gör en beställning med betalningsskyldighet ska betala för de produkter som beställts i Butiken och för leverans inom 7 (sju) dagar från datumet för avsändning av beställningen. Om betalning inte erhålls kommer beställningen att annulleras efter denna tidsfrist.
10. Tjänsteleverantören informerar om det för närvarande beräknade leveransdatumet för den betalda beställningen eller postförskottsordern på webbplatsen när Kunden bekräftar beställningen.
11. Beställningen är förberedd och varorna skickas senast inom 10 dagar (exklusive helgdagar) från:
- registrera betalningen för beställningen gjord via överföring,
- beställning - om du väljer att betala postförskott.
12. Under beställningsprocessen kan kunden uttrycka sin vilja att få ett försäljningsbevis eller en momsfaktura, som kan bifogas försändelsen eller skickas elektroniskt till den angivna e-postadressen i form av en elektronisk bild av avräkningen dokument, i synnerhet såsom: Momsfakturor med bilagor, korrigerande momsfakturor med bilagor och blanketter. Detta samtycke ger även Säljaren fullmakt att utfärda och skicka momsfakturor i elektronisk form, i enlighet med finansministerns förordning av den 20 december 2012 om sändning av fakturor i elektronisk form, reglerna för deras lagring och förfarandet för att göra dem tillgängliga till skattemyndigheten eller skatteinspektionsmyndigheten.
13. Vid beställning kan Kunden samtycka till att personuppgifter placeras i databasen i Säljarens Webbutik i syfte att behandla dem i samband med beställningens utförande. Om samtycke lämnas har Kunden rätt att granska sina uppgifter, rätta dem och begära att de raderas.
14. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att vägra att behandla en del av eller hela beställningen i fall där:
- kontaktformuläret har inte fyllts i korrekt och Butiken kan inte kontakta dig kontakta kunden för att verifiera hans kontaktuppgifter,
- varorna har dragits ur omlopp eller avbrutits i omlopp i Republiken Polen efter beställningen.
15. Om Tjänsteleverantören inte kan uppfylla kundens beställning (oavsiktlig avvikelse i lagernivåer eller oavsiktlig skada på varorna), kommer den omedelbart, senast 5 (fem) arbetsdagar från beställningsdatumet, att meddela Kund om detta och återbetala det pris som Kunden betalat för saknade/skadade varor.

16. Kunden kan använda möjligheten att komma ihåg sina uppgifter av systemet för att underlätta processen för att göra en annan beställning. För detta ändamål bör kunden tillhandahålla den inloggning och lösenord som krävs för att få tillgång till sitt konto. Kundens inloggning är den e-postadress som kunden angett. Lösenordet är en teckensekvens som ställs in av kunden. Kundens lösenord är inte känt för Säljaren och Kunden är skyldig att hålla det hemligt och skydda det mot obehörig åtkomst av tredje part.

§ 5 Fraktkostnader och tidsfrister

1. Varorna skickas till den adress som anges i beställningsformuläret eller lämnas via telefon eller e-post (§ 4 punkt 5). Butiken kommer omedelbart att informera Kunden om ett felaktigt ifyllt beställningsformulär, vilket förhindrar leverans eller kan försena den.
2. Varorna levereras via specialiserade budfirmor eller via Poczta Polska.
3. Kunden är skyldig att stå för de leverans(frakt)kostnader som anges i leveransprislistan. Kunden kan när som helst läsa prislistan genom att klicka på länken "frakt och betalning".
4. Om beställningen inte kan levereras korrekt och i tid på grund av Kundens fel (felaktig adress, vägran att acceptera) förbehåller sig Tjänsteleverantören rätten att debitera Kunden med kostnader för återtransport i enlighet med gällande leveranspris lista.
5. Innan paketet hämtas från budfirman eller Poczta Polska är Kunden skyldig att kontrollera om emballaget inte har skadats under transporten. I synnerhet bör du vara uppmärksam på skicket på förpackningen och tejper som är fästa på försändelsen. Om försändelsen visar tecken på skada bör du vägra att ta emot försändelsen, upprätta en rapport och sedan kontakta Tjänsteleverantören via e-post eller telefon för att informera om den skadade försändelsen.
6. Om Kunden misslyckas med att hämta ut försändelsen på grund av dess skada, kommer Tjänsteleverantören att skicka om de beställda varorna till Kunden inom 9 (nio) arbetsdagar från det datum då han fick information om den skadade försändelsen från Kunden och bekräftade den med budfirman eller Poczta Polska.
7. Om ett paket som skickats via ett budfirma eller Poczta Polska försvinner och Kunden får information om utebliven leverans av de beställda varorna, returnerar Tjänsteleverantören de belopp som Köparen betalat till Köparen inom 3 (tre) dagar fr.o.m. datumet för att ta emot information om utebliven leverans av varorna och bekräfta den med företaget, kuriren eller Poczta Polska.

6 § Utbetalningar

1. Vi utfärdar ett försäljningsbevis eller ett personligt köpbevis (faktura) för varje såld produkt.
2. Betalning för de beställda varorna och försändelsen kan göras vid leverans (vid hämtning av varorna), via Przelewy24 elektroniska betalningssystem eller genom överföring till butikens bankkonto som anges på webbplatsen.
3. Reglerna för betalning via Przelewy24 elektroniska betalningssystem och all relaterad information finns på webbplatsen https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

7 § Klagomål

1. Tjänsteleverantören är skyldig att förse Kunden med icke-defekta varor, med undantag för rabatterade, defekta varor som Kunden beställt med full vetskap. I händelse av att varorna inte överensstämmer med avtalet, ska kunden lämna in ett klagomål till Tjänsteleverantören via e-post som används av kunden för att göra beställningen till följande adress: info@abens.com.pl eller i skrift (rekommenderat brev) till följande adress: Abens sp. Z o.o. gata Główna 58, 76-251 Kobylnica, Polen.
2. Klagomål avseende saknade eller skadade varor ska rapporteras omedelbart efter mottagandet av försändelsen.
3. Tills reklamationsförfarandet är stängt måste du behålla alla de varor som klagas på. Förvara även lådan där den klagade beställningen levererades.
4. Vid mottagande av defekta varor eller varor som inte överensstämmer med beställningen ska Kunden omedelbart meddela Tjänsteleverantören, som omedelbart och utan alltför stora besvär för Kunden kommer att ersätta de defekta varorna med felfria eller ta bort defekten. Om Tjänsteleverantören inte ersätter den defekta varan eller inte tar bort defekten, kan Kunden även lämna in en deklaration om prisavdrag eller frånträda avtalet. Kunden, som också är konsument, kan också, i stället för att åtgärda felet som föreslagits av Tjänsteleverantören, begära att varan ersätts med en felfri sådan eller, istället för att ersätta ersättningen, begära åtgärdande av felet, om inte medföra att varorna överensstämmer med avtalet på det sätt som kunden valt är omöjligt eller skulle kräva alltför höga kostnader jämfört med den metod som Tjänsteleverantören föreslagit.
5. Efter den lagstadgade tidsfristen för att frånträda avtalet utan att ange skäl kan kunden inte frånträda avtalet om defekten på de köpta produkterna är obetydlig och inte påverkar möjligheten att använda varorna på rätt sätt.
6. Om den mottagna varan har defekter kan Kunden även begära utbyte mot felfria varor eller avlägsnande av defekten. Om Kundens begäran är motiverad kommer Tjänsteleverantören att ersätta de defekta varorna med defekta eller ta bort defekten inom skälig tid utan alltför stor olägenhet för Kunden. Tjänsteleverantören kan vägra att tillgodose Kundens begäran om det är omöjligt att bringa varorna i överensstämmelse med avtalet på det sätt som Kunden har valt eller skulle kräva orimliga kostnader jämfört med det andra möjliga sättet att bringa varorna i överensstämmelse med avtalet. Om Kunden är företagare, tjänsteleverantören
 
kan vägra att ersätta varan med en fri från defekter eller att ta bort defekten även om kostnaderna för att fullgöra denna skyldighet överstiger priset för den sålda varan.
7. De reklamerade varorna ska levereras till Tjänsteleverantören tillsammans med ett brev med rubriken Reklamation, som ska innehålla minst: namn, efternamn, adress, e-postadress till kunden, datum för läggning eller godkännande av beställningen som utgör grunden för klagomålet, föremålet för klagomålet, med angivande av kundens begäran. , alla omständigheter som motiverar klagomålet. Paketet ska vara märkt med uppgiften: "KLAGOMÅL PÅ VAROR" och skickas eller levereras personligen till följande adress: Abens sp. Z o.o. ul. Główna 58, 76-251 Kobylnica, Polen. Kunden är skyldig att säkra försändelsen i enlighet med de standarder som används av Tjänsteleverantören (låda + fyllning).
8. Tjänsteleverantören kommer att svara på begäran (klagomål) som inlämnats av Köparen inom 14 dagar från det datum då begäran skickades, annars anses begäran berättigad och Tjänsteleverantören kommer då att återbetala beloppet för begäran till Kunden ( pris som betalats för varorna och leveranskostnader), genom överföring till bankkonto inom 3 arbetsdagar.
9. Om reklamationen bedöms vara obefogad eller om varorna visar sig vara skadade på grund av Kundens fel, återbetalar Tjänsteleverantören inte det pris som erlagts för varan till Kunden.

§ 8 Ånger från avtalet och retur av varor

1. Enligt lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter får en konsument som har ingått ett distansavtal eller avtal utanför fasta affärslokaler frånträda avtalet utan att ange skäl och utan att ådra sig kostnader inom 14 dagar från dagen för mottagandet av avtalet. beställa. I händelse av att avtalet hävs i tid och leverans av den returnerade beställningen till Tjänsteleverantören i tid, kommer Tjänsteleverantören att återbetala hela betalningen från Konsumenten till Konsumenten.
2. Konsumenten kan säga upp sig från delar av eller hela de beställda varorna genom att inom 14 dagar från mottagandet av paketet som innehåller varorna skicka en "förklaring om frånträde från avtalet", som utgör bilaga nr 1 till dessa regler , vid frånträde från avtalet via e-post som används av kunden för att göra en beställning, till följande adress: info@abens.com.pl eller skriftligt (med rekommenderat brev) till följande adress: Abens sp. Z o.o. baserad i Kobylnica vid ul. Główna 58, 76-251 Kobylnica, Polen.
3. Varorna ska returneras inom 14 dagar från det datum då konsumenten frånträdde avtalet. För att hålla tidsfristen räcker det att returnera eller leverera varorna innan dess utgång.
4. Tjänsteleverantören accepterar de returnerade varorna under förutsättning att Konsumenten skickar tillbaka dem, om möjligt i originalförpackningen, med originaletiketterna, utan några tecken på ingrepp i deras konstruktion eller användning, på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Konsumenten ansvarar för eventuell minskning av varans värde till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
5. Konsumenten skickar varorna med inköpsbevis (kvitto, faktura, elektronisk orderbekräftelse) och en ifylld förklaring om frånträde från avtalet.
 
6. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna till Tjänsteleverantören.
7. Alla returnerade varor ska vara märkta "RETURNERING AV VAROR". Paket med returvaror ska skickas eller levereras personligen till följande adress: Abens sp. Z o.o. baserad i Kobylnica vid ul. Główna 58, 76-251 Kobylnica, Polen.
8. Tjänsteleverantören returnerar de belopp som konsumenten har betalat till det bankkonto som konsumenten angett efter att ha mottagit paketet som innehåller de returnerade varorna, dock senast inom 14 dagar från dagen för mottagandet av konsumentens deklaration om frånträde från avtalet . Tjänsteleverantören kan hålla inne återbetalningen av betalningar som tagits emot från konsumenten tills de returnerade produkterna har tagits emot av Tjänsteleverantören eller köparen tillhandahåller bevis på att de har skickats till Tjänsteleverantören.
9. Konsumenten är skyldig att säkra försändelsen i enlighet med de standarder som används av Tjänsteleverantören (låda + fyllning). Skicka inte returvaror i kuvert eller bubbelkuvert.

9 § Integritetspolicy och personuppgiftsskydd

1. Administratören av databaserna med personuppgifter som tillhandahålls av kunder i nätbutiken i samband med köp är Tjänsteleverantören.
2. Tjänsteleverantören garanterar strikt skydd av personuppgifter som tillhandahålls av Kunden och deras användning endast i syfte att utföra beställningen, samtidigt som kravet på personuppgiftssäkerhet som anges i bestämmelserna i lagen om skydd av personuppgifter (Journal of Laws No. 53/2004, punkt 533, i dess ändrade lydelse). Tjänsteleverantören ger möjlighet att korrigera eller radera angivna personuppgifter.
3. Information om metoder och tekniska medel för att upptäcka och korrigera fel i de inmatade uppgifterna:
a) Vid beställning, tills knappen "Bekräfta och beställ" trycks ned, har Kunder som har ett konto i Onlinebutiken möjlighet att själva korrigera inmatade uppgifter genom att redigera sin kontoprofil.
b) Dataverifiering eller korrigering av beställningen kan också göras genom att skicka ett e-postmeddelande till tjänsteleverantören på info@abens.com.pl
c) Kunden har möjlighet att när som helst ändra de uppgifter som angetts när kontot skapades inom de angivna alternativen.
4. Information om principerna och metoderna för att registrera, säkra och tillgängliggöra innehållet i det ingångna avtalet av Tjänsteleverantören för den andra parten:
a) Innehållet i det ingångna avtalet registreras, säkras och görs tillgängligt genom att skicka ett lämpligt e-postmeddelande efter att försäljningsavtalet ingåtts.
b) Innehållet i det ingångna Försäljningsavtalet registreras, säkras och görs tillgängligt genom att innehållet i det ingångna avtalet skickas till Kunden till den angivna e-postadressen eller genom att förse Kunden med Orderspecifikation och köpbevis.
c) Innehållet i det ingångna avtalet är dessutom antecknat och säkrat
Tjänsteleverantörens IT-system och tillgängliggörs på Kundens begäran.

10 § Slutbestämmelser

1. Det är möjligt att använda Abens.pl onlinebutik förutsatt att IT-systemet som används av kunden uppfyller följande tekniska minimikrav:
- som en del av de tekniska krav som krävs för att samarbeta med det IT-system som används av Tjänsteleverantören för att göra inköp, bör Kunden ha ett aktivt e-postkonto och en enhet ansluten till Internet som uppfyller följande tekniska minimikrav:
a. Mozilla Firefox webbläsare version 38.0.1 eller senare med Javascript aktiverat
b. minsta skärmupplösning 1024x768 pixlar.
2. Kunder med konto i Butiken kommer att informeras om ändringar i Regelverket via e-post.
3. Om Butiksbestämmelserna har ändrats under tiden sedan senaste inloggningen, accepterar eller förkastar Kunden deras bestämmelser efter ändringarna. Om du inte accepterar villkoren i bestämmelserna, i synnerhet efter att du har infört ändringar, är det inte möjligt att handla i onlinebutiken.
4. En kund som har ett konto i Onlinebutiken kan ta bort det när som helst.
5. Beställningar som lagts av kunder innan ändringarna av bestämmelserna träder i kraft kommer att behandlas i enlighet med gällande bestämmelser i bestämmelserna.
6. I frågor som inte regleras av dessa förordningar, bestämmelserna i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter och lagen av den 23 april 1964 - Civil Code (Journal of Laws of 1964, No. 16, punkt 93, med ändringar ).
7. Tvister som härrör från tillämpningen av dessa regler och i samband med fullgörandet av avtal som ingåtts mellan Butiken och Kunderna kommer att prövas av den domstol som är behörig enligt bestämmelserna om egendom och lokal jurisdiktion i enlighet med lagen av den 17 november 1964
r. Civilprocesslagen (lagtidskrift nr 43, punkt 296, med ändringar).

SKRIV UPP DIG FÖR NYHETSBREV

och håll dig uppdaterad med nyheter

zamknij
zamknij

Denna webbplats använder cookies i enlighet med din webbläsares inställningar. Dessa filer används för att samla in statistik över besök på vår webbplats. Du kan läsa mer om det tutaj

Close