Ochrona danych osobowych

Enligt art. 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/ EG (GDPR) informerar vi om att:

a. administratör för personuppgifter är Abens Sp. z o.o., Główna 54, 76-251 Kobylnica. Kontaktuppgifter: Abens Sp. z o.o., Główna 54, 76-251 Kobylnica, tel 512 486 269, e-post: rodo@abens.com.pl.
b. kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: mail:inspektor@abens.com.pl, postadress: Dataskyddsombud, Abens Sp. z o.o., Główna 54, 76-251 Kobylnica
c. personuppgifter behandlas för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås på begäran av den registrerade eller för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i; uppfyllande av den rättsliga skyldighet som åläggs den personuppgiftsansvarige (t.ex. som ett resultat av skatte- eller bokföringsbestämmelser) och marknadsföring av egna produkter eller tjänster; driva eller säkra anspråk.
d. grunden för behandlingen av personuppgifter är art. 6 sek. 1 lit. b) och bokstav c) GDPR och art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR - de angivna bestämmelserna tillåter den personuppgiftsansvarige att vidta åtgärder innan ett avtal ingås på begäran av den registrerade eller fullgörande av det avtal som den registrerade är part i; fullgörande av den rättsliga skyldighet som åligger personuppgiftsadministratören (t.ex. ett resultat av skatte- eller bokföringsbestämmelser) och marknadsföring av egna produkter eller tjänster; driva eller säkra anspråk.

SKRIV UPP DIG FÖR NYHETSBREV

och håll dig uppdaterad med nyheter

zamknij
zamknij

Denna webbplats använder cookies i enlighet med din webbläsares inställningar. Dessa filer används för att samla in statistik över besök på vår webbplats. Du kan läsa mer om det tutaj

Close